پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
  اشتراک اینترنت
 

مدارک مورد نياز دريافت اکانت

1- اصل و کپی کارت ملی

2- اصل و کپی کارت دانشجویی

2- تکميل فرم ثبت نام