Access

آموزشPower Point

آموزش Excel

آموزش windows

آموزش word

 

 

استفاده از برنامه کاربرد
Microsoft Word

 ٌٌWفصل چهارم:

                                                                                                                                                                 

گزینه های قالب بندی سند

تغییر اندازه صفحه

تنظیم موقعیت صفحه

تغییر حاشیه های کل سند

درج قطع صفحه

حذف قطع صفحه

افزودن یا اصلاح متن در سر صفحه و پا صفحه

ایجاد یک سر صفحه یا پا صفحه

اصلاح یک سر صفحه یا پا صفحه

درج فیلد تاریخ که موقع باز شدن سند در هر زمان به طور خودکار به روز شود

درج تاریخی که به طور خودکار به روز نمی شود

درج شماره صفحه با استفاده از قالب X از Y

درج زمان یا تاریخ در یک سر صفحه یا پا صفحه

درج نام مولف در سر صفحه یا پا صفحه

درج نام مولف، تاریخ و شماره صفحه در یک سر صفحه یا پا صفحه

درج موقعیت فایل

شماره گذاری صفحه ها

اعمال روی  جدول

تصاویر و عکس ها

درج نمودار در سند

انتخاب یک شی گرافیکی

                     

 

 

قالب بندی سند


 

گزینه های قالب بندی سند

گزینه های تنظیم سند در منوی بازشو File قرار دارند و از طریق فرمان Page setup، قابل دسترسی است.

 

تغییر اندازه صفحه

   از منوی  file گزینه Page setup را انتخاب کنید.

  برگه  paper  را باز کرده و در کادر Paper size اندازه کاغذی را که می خواهید انتخاب کنید.

 

تنظیم موقعیت صفحه

برای انتخاب موقعیت صفحه از برگه Margins در قسمت Qrientation روی دکمه های Portrait یا Landscape کلیک کنید.

 

تغییر حاشیه های کل سند

در هر صفحه یا هر محل از سند می توانید حاشیه های بالا، پایین، چپ و راست را تغییر دهید.

تنظیم حاشیه ها با استفاده از فرمان Page setup

o                 از منوی File فرمان Page setup را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

o                  برگه Margins را انتخاب کنید.

Top : تنظیم حاشیه ها از بالا

Bottom : تنظیم حاشیه ها از پایین

Left  : تنظیم حاشیه از چپ

Right  : تنظیم حاشیه از راست

Gutter  : تنظیم پهنای حاشیه عمق شیرازه بین صفحه ها که جهت صحافی و ... بکار می رود.

گزینه های دیگر موجود در برگه Margins

From Edge Header : تنظیم فاصله سر صفحه از حاشیه بالا

From Edge Footer : تنظیم فاصله پا صفحه از حاشیه پایین

Preview : نمایش تنظیمات ایجاد شده برای حاشیه ها

Mirror Margins : تضمین اینکه حاشیه ها در صفحه ها چپ و راست به صورت آینه ای تنظیم می شوند.

Apply to : اعمال تنظیمات حاشیه برای کل سند یا متن انتخاب شده

درج قطع صفحه

مکان نما را در جایی قرار دهید که می خواهید صفحه به اتمام برسد و صفحه بعدی شروع شود و بعد کلیدهای Ctrl+Enter را فشار دهید.

حذف قطع صفحه

اگر می خواهید خاتمه صفحه را حذف کنید، نمای صفحه را به حالت Normal تغییر دهید و بعد مکان نما را زیر علامت خاتمه صفحه، زیر خط چین قرار دهید و سپس کلید Backspace را فشار دهید.

افزودن یا اصلاح متن در سر صفحه و پا صفحه

اگر می خواهید اطلاعاتی را در بالا و پایین هر صفحه قرار دهید مانند عنوانهای فصلها ، شماره صفحه ها و ... با استفاده از سر صفحه و پا صفحه می توانید اینکار را انجام دهید. اطلاعات سرصفحه و پا صفحه در حالت Print Layout View و Print Preview مشاهده نمایید اما در حالت Normal نمایش داده نمی شوند.

ایجاد یک سر صفحه یا پا صفحه

    از منوی  view فرمان Header and Footer را انتخاب کنید. در این حالت نوار ابزار Header and Footer باز می شود.

 

    از نوار ابزار گزینه  header یا Footer را انتخاب کنید.

   می توانید با کلیک بر روی دکمه Switch between Header and Footer، بین آن دو جابجا شوید.  

                                                    

 

    متن مربوط به  header و Footer را در کادر متنی مناسب، وارد نمایید.

    بعد از اینکه متن مربوطه را وارد کردید برای اتمام کار دکمه  close را فشار دهید.

  اگر به طور مناسب روی آیکن های  header و Footer کلیک کنید می توانید شماره صفحه جاری، زمان و تاریخ را در سر صفحه یا پا صفحه درج نمایید.

    باعث می شود تا بتوانید بین بخشهای سر صفحه و پا صفحه جابجا شده و سر صفحه و پا صفحه را ویرایش کنید.

       سر صفحه یا پا صفحه فصل قبلی از متن را نشان می دهد.

     سر صفحه یا پا صفحه فصل بعدی از متن را نشان می دهد.

     سر صفحه یا پا صفحه فصل جاری را همانند فصل قبلی یا جدید می کند.

      شماره    صفحه را در سر صفحه یا پا صفحه درج می کند.

    تاریخ روز   جاری را درج می کند.

  زمان جار ی سیستم را درج می کند.

   کادر محاو ره ای Page setup را باز می کند.

   متن سند را نمایش داده یا پنهان می کند.

    نوار ابزار ر ا می بندد.

 

اصلاح یک سر صفحه یا پا صفحه

از منوی View فرمان Header and Footer را انتخاب کنید. پس از باز شدن کادر محاوره ای آن متن را به طور معمولی ویرایش کنید.

افزودن فیلد به سر صفحه ها و پا صفحه ها مثل تاریخ، شماره صفحه و موقعیت فایل مورد نظر

فیلدها، کدهایی هستند که می توانند در یک سند از Word درج شوند تا به طریقی کار شما را در این محیط، خودکار کرده و کاربرد آن را موثرتر نمایند. مثلا، فیلدها را می توان برای ایجاد خودکار جدولی از محتویات یک سند بزرگ بکار برده یا اینکه فیلدهای گوناگون را برای درج زمان و تاریخ جاری مورد استفاده قرار داد. در بعضی موارد بایستی عملا یک کد فیلد را درج کنید. در موارد دیگر واژه پرداز Word به طور خودکار، یک کد فیلد را در سند درج می کند. شما برای دریافت بهترین اثر از بکارگیری فیلدها، کادر محاوره ای Field را باز نمایید.

برای باز کردن کادر محاوره ای Field بر روی منوی Insert رفته و آنرا انتخاب کنید.

   

 

به روز شدن خودکار فیلد

شما می توانید تاریخ را به صورت یک متن دائمی و یا به صورت یک فیلد وارد سند کنید. اگر تاریخ به صورت دائمی وارد شود، پس از درج تاریخ، اگر شما در روز دیگری سند را باز کرده یا آن را چاپ کنید، تاریخ مورد نظر، تغییری نکرده و ثابت می ماند. اما اگر تاریخ را به صورت فیلد درج نمایید، در صفحه نمایش و موقع چاپ، تاریخ روز را نشان می دهد و در تاریخ روز را نشان می دهد و در تاریخ های بعد به طور خودکار به روز خواهد شد.

درج فیلد تاریخ که موقع باز شدن سند در هر زمان به طور خودکار به روز شود

 

 

               مکان نما را در جایی از سند که می خواهید تاریخ درج شود، قرار دهید.

    از منوی  insertفرمان Date and Time را کلیک کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

       کادر Check Box از کادر محاوره ای Update Automatically را با علامت () انتخاب نمایید.

     سپس دکمه Ok را کلیک کنید.

درج تاریخی که به طور خودکار به روز نمی شود

  اشاره گر ماوس را در جایی از سند که می خواهید تاریخ در آنجا درج شود، قرار دهید.

   از منوی  insertt فرمان Date and Time را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

  مطمئن شوید که کادر Update Automatically علامت تیک نخورده باشد.

      دکمه   ok را فشار دهید.

درج شماره صفحه در سر صفحه یا پا صفحه

      از منوی  view فرمان Header and Footer را انتخاب کنید. تا کادر محاوره ای آن باز شود.

                  مکان نما را در جایی از سر صفحه یا پا صفحه که می خواهید شماره صفحه درج شود قرار داده و سپس آیکن Insert Page Number را کلیک کنید.

درج شماره صفحه با استفاده از قالب X از Y

در بعضی مواقع، هنگام ایجاد یک سند طولانی ممکن است بخواهید از یک سر صفحه مثلا به شکل صفحه 1 از 6 صفحه استفاده نمایید (اگر به فرض سند شما 6 صفحه ای باشد). برای انجام اینکار:

                   از منوی View فرمان Header and Footer را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

                  مکان نما را در جایی از سر صفحه یا پا صفحه که می خواهید شماره صفحه وارد شود، قرار دهید (با استفاده از قالب X از Y).

                   روی دکمه Insert Auto Text در نوار ابزار کلیک کنید.

    سپس گزینه page x of y  را انتخاب نمایید تا شماره صفحه ها به طور خودکار در قالب مناسب درج شود.

درج زمان یا تاریخ در یک سر صفحه یا پا صفحه

                 از منوی  view فرمان Header and Footer را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

             مکان نما را در محلی از سر صفحه یا پا صفحه قرار دهید که می خواهید تاریخ وارد شود، سپس روی آیکن  date کلیک کنید.  

 

     برای درج زمان، روی آیکن     TIMEکلیک کنید.  

 

درج نام مولف در سر صفحه یا پا صفحه

           از منوی View فرمان Header and Footer را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

           مکان نما را در محلی از سر صفحه یا پا صفحه قرار دهید که می خواهید اسم مولف در آنجا درج شود.

    در نوار ابزار روی دکمه   insert auto text  کلیک کنید.

    گزینه  created by را انتخاب کنید تا نام مولف که درون واژه پرداز Word قرار دارد، به طور خودکار درج شود.

* توضیح:

نام مولف از اسمی که در هنگام نصب اولیه واژه پرداز Wordدر کامپیوتر داده شده است، برداشته می شود. برای تغییر دادن این نام، از منوی Tools فرمان Options را انتخاب کنید. از کادر محاوره ای نشان داده شده برگه User Information را انتخاب کرده و در صورت نیاز آن را ویرایش کنید.

 

درج نام مولف، تاریخ و شماره صفحه در یک سر صفحه یا پا صفحه

   از منوی View فرمان Header and Footer را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

                مکان نما را در داخل سر صفحه یا پا صفحه قرار داده و سپس روی دکمه Insert Auto Text در نوار ابزار کلیک کنید. گزینه Date و Page # و Author را انتخاب کنید تا هر سه مورد درج شوند.

درج موقعیت فایل

       از منوی  view فرمان Header and Footer را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

       مکان نما را در داخل سر صفحه یا پا صفحه قرار داده و سپس روی دکمه Insert Auto Text در نوار ابزار کلیک کنید.

        یکی از گزینه ها  file name یا Filename and path را انتخاب نمایید.

      هنگامی که این فیلد ذخیره شد، در صورتی که نام فایل یا مکان ذخیره سازی آن عوض شود، در این فیلد منعکس می شود.

شماره گذاری صفحه ها

با این روش بجای شماره گذاری دستی صفحه ها به طور خودکار می توان شماره صفحه را درج کرد.

 از منوی Insert فرمان Page Numbers را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود. برای درج شماره صفحه می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید.

 

Position

Header : شماره صفحه را در قسمت سر صفحه در بالای صفحه قرار می دهد.

Footer : شماره صفحه را در قسمت پا صفحه در پایین صفحه قرار می دهد.

 Alignment :

 

     Left : تمام شماره صفحه ها به صورت مرتب از گوشه سمت چپ قرار خواهند
               گرفت.

     Right : تمام شماره صفحه ها به صورت مرتب از گوشه سمت راست قرار خواهند
               گرفت.

    Center : شماره گذاری در وسط صفحه درج می شود.

    Inside : شماره صفحه ها در کادر داخلی صفحه های زوج و فرد قرار می گیرند.

    Outline : شماره صفحه ها در کادر بیرونی صفحه های زوج و فرد قرار می گیرند.

اعمال روی جدول

درج یک سطر یا ستون در جدول

    سطر و ستونی که می خواهید آن جا سطر و ستون جدید قرار بگیرد، را انتخاب کنید.

     از منوی  Table فرمان Insert Column یا Insert Rows را انتخاب کنید.

حذف ستون یا سطر داخل جدول

     سطر یا ستونی که می خواهید حذف شود را انتخاب کنید.

      سپس از منوی  table فرمان Delete Rows یا Delete Columns را انتخاب نمایید.

درج سطر یا ستون با استفاده از آیکن های نوار ابزار

   یک سطر یا ستون را انتخاب کنید.

    سپس روی آیکونی از نوار ابزار  standard کلیک کنید.

  (Table)                                (Column)                                                    (Row)

    اگر سطر یا ستون را انتخاب نکرده باشید و مکان نما را داخل یک سلول در جدول قرار دهید کلیک روی آن باعث می شود سطری بالای سطر جاری درج شود.

      اگر سطر یا ستون را انتخاب کنید و کلید  del را فشار دهید، فقط داده های داخل منطقه انتخاب شده حذف می شود و خود سطر یا ستون حذف نمی شود.

     اگر چندین سطر از بالا یا پایین جدول را به همراه یک خط از پایین یا بالا را انتخاب نمایید، کلید  del باعث حذف این خط به همراه سطرهای انتخاب شده از جدول می شود.

تعیین ارتفاع سطر

    یک سطر را انتخاب کنید.

از منوی  table، فرمان Table Properties را انتخاب کرده و بعد برگه Row را انتخاب کنید.

   روی کادر انتخابی Specify Height کلیک کرده و عدد مورد نظر را به آن وارد کنید.

   سپس روی دکمه  ok کلیک کنید.

تعیین پهنای ستون (روش اول و طولانی)

یک ستون را انتخاب کنید.

  از منوی بازشو  TABLE ، فرمان Table Properties را انتخاب کرده و سپس روی برگه Column کلیک نمایید.

   روی کادر انتخابی Preferred width    کلیک کرده و در کنار آن، یک مقدار وارد نمایید.

سپس کلید Ok را بزنید.

تعیین پهنای ستون (روش دوم و آسان)

          اشاره گر ماوس را به کادر عمودی در سمت راست ستونی که می خواهید پهنای آن تغییر یابد انتقال دهید. شکل اشاره گر ماوس هنگامی که دقیقا روی کادر عمودی قرار می گیرد عوض می شود.

      زمانی که شکل ماوس عوض شد، دکمه ماوس را نگه داشته و به سمت چپ یا راست بکشید تا پهنای ستون تغییر کند.

      هنگامی که دکمه ماوس را رها کنید تغییرات اعمال خواهند شد.

افزودن کادر به جدول

                        درون جدول کلیک کنید.

                        سپس از منوی بازشو  table روی فرمان Select کلیک کنید.

                            از زیر منوی نمایش داده شده، روی گزینه  tableکلیک نمایید تا تمام جدول انتخاب شود.

                          هنگامی که جدول انتخاب شد، برای گزینش و اعمال قالب های کادر در جدول، روی فلش رو به پایین در کنار آیکن Border در نوار ابزار Formatting، کلیک کرده و حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

    برای مشاهده نتایج تغییرات جدول را از حالت انتخاب خارج کنید.

 

تعیین پهنا، سبک و رنگ یک کادر

      در جدولی که می خواهید پهنا و سبک کادر آن تغییر یابد، کلیک نمایید.

    از منوی بازشو  format فرمان Borders and Style را انتخاب کنید.

   در صورت لزوم برگه   borders را از درون کادر محاوره ای انتخاب نمایید.

 

   از کادر  style سبک مورد نیاز را انتخاب کنید.

   برای تنظیم پهنا از کادر  withe استفاده کنید.

برای نمایش گستره وسیعی از گزینه ها از نوار پیمایش درون این قسمت از کادر محاوره ای استفاده کنید.

   در صورت لزوم از بخش  color در کادر محاوره ای، رنگ مناسب را انتخاب نمایید.

  برای اعمال انتخاب های انجام شده، روی دکمه  ok کلیک کنید.

سایه گذاری برای سلول های درون یک جدول

سلول های داخل جدول را انتخاب کنید یا تمام جدول را انتخاب نمایید. از منوی Format فرمان Border and Shadingرا کلیک کنید.

تصاویر و عکس ها

درج طرح های آماده در سند

 

      از منوی View بر روی آیکن Toolbars رفته و Drawing را فعال کنید. یا روی آیکن  از نوار ابزار Drawing کلیک کنید.

      روی آیکن Insert Clip Art در نوار ابزار Drawing کلیک نمایید.

     اکنون پنجره ای را مشاهده می کنید که به شما یادآوری می کند که طرح های آماده بسیاری در Microsoft Office وجود دارد که می توانید از طریق  CD این نرم افزار به آنها دست پیدا کنید. برای ادامه کار نیز باید کلید Ok را بزنید.

               آلبومی از طرح های آماده به شما نشان داده می شود.

             سپس گروه متناسب با نیاز خود را انتخاب کرده و شکل مورد نظر را کلیک کنید.

              از نوار پیمایش برای دیدن تمام طرح های موجود استفاده کنید.

      روی طرح آماده مورد دلخواه یکبار کلیک کنید. سپس روی عکس مورد نظر کلیک راست کرده تا منوی میانبر آن را مشاهده کنید. بعد با کلیک کردن روی اولین گزینه از منوی میانبر نمایان شده طرح مورد نظر در سند ما قرار خواهد گرفت.

 

جستجوی طرح های آماده

در قسمت Search for Clips از کادر محاوره ای Clipart، کلمه کلیدی مورد نظر خود را وارد کنید. بعد کلید Enter را بزنید. در مثال زیر کلمه کلیدی انتخابی، Computer می باشد.

 

 

درج تصاویری که به صورت فایل روی دیسک ذخیره شده اند، در سند

    در سند مورد نظر، در محلی که تصویر باید قرار گیرد، کلیک کنید.

    از منوی بازشو Insert، گزینه Picture را انتخاب کنید.

    از زیر منوی نمایش داده شده گزینه From File را انتخاب کنید.

    از پنجره محاوره ای نمایش داده شده، فایل مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلید Insert کلیک کنید.

MY Picture یکی از فولدر های مربوطه به My Computer می باشد که بصورت پیش فرض محل جمع آوری و ذخیره تصاویر می باشد و می توان از قسمت Look in : آدرس مربوطه را به آدرس مورد نظر تغییر داد .

 

درج نمودار در سند

   در محلی از سند که می خواهید نمودار مورد نظر درج گردد، کلیک نمایید.

  از منوی بازشو Insert گزینه Picture را انتخاب کرده و از زیر منوی نمایش داده شده روی گزینه Chart کلیک نمایید.

  می توانید داده ها را بر اساس نیاز خود تغییر دهید.

 

انتخاب یک شی گرافیکی

یک بار روی گرافیک مورد نظر کلیک کنید. گرافیک انتخاب شده با هشت مربع سیاه کوچک (دستگیره) احاطه می شود، که برگزیدن و کشیدن آنها باعث تغییر اندازه ( Resize ) تصویر مورد نظر می شود.

 

نسخه برداری از تصویر، عکس یا نمودار در داخل یک سند یا از یک سند به سند دیگر

کپی گرافیک در سند

  گرافیکی را که می خواهید کپی کنید با یک بار کلیک روی آن انتخاب کنید.

  از منوی بازشو edit، فرمان Copy را انتخاب کنید.

 در محلی از سند که می خواهید گرافیک آنجا کپی شود، کلیک کنید.

  از منوی بازشو Edit فرمان Paste را انتخاب کنید.

کپی گرافیک بین سندهای باز

    گرافیک مورد نظر را با یکبار کلیک انتخاب کنید.

  از منوی بازشو،  edit فرمان کپی را انتخاب کنید.

 سندی که می خواهید گرافیک انتخاب شده را در آن کپی نمایید باز نمایید و محل مورد نظر را انتخاب کنید.

  از منوی بازشو  edit فرمان Paste را انتخاب کنید.

انتقال عکس، تصویر یا نمودار

   گرافیکی که می خواهید آنرا انتقال دهید را با یکبار کلیک روی آن انتخاب کنید.

     از منوی بازشو   edit فرمان Cut را انتخاب کنید.

     در محلی از سند که می خواهید گرافیک به آنجا انتقال یابد کلیک کنید.

    از منوی بازشو    edit فرمان Paste را انتخاب کنید.

تغییر اندازه عکس، تصویر یا نمودار

         گرافیک مورد نظر را با یکبار کلیک انتخاب کنید.

           اشاره گر ماوس را به یک گوشه از گرافیک انتخاب شده بکشید تا اشاره گر ماوس به یک فلش دو سر با زاویه 45 درجه تبدیل گردد.

         دکمه ماوس را نگه داشته و برای تغییر اندازه تصویر در سند آن را بکشید.

         در آخر کار دکمه ماوس را رها کنید.

حذف تصویر، عکس یا سند

            برای انتخاب تصویر مورد نظر، روی آن کلیک کنید.

            کلید   delete را فشار دهید.

 

 
     
L"> از منوی بازشو  format فرمان Borders and Style را انتخاب کنید.

   در صورت لزوم برگه   borders را از درون کادر محاوره ای انتخاب نمایید.