آموزش Access

آموزشPower Point

آموزش Excel

آموزش windows

آموزش word

آموزش اينترنت

 

تهيه مطالب : امير نقيلي - بهارك عباسي

استفاده از برنامه کاربرد
Microsoft Word

 ٌٌWفصل اول:

 

باز کردن واژه پرداز Word                 با استفاده از منوی شروع (start)

                 بستن واژه پرداز    word     

                 باز کردن یک فایل

                 باز کردن فایل از روی دیسک ( فلاپی دیسک)

              ابزارهای کمکی برای باز کردن فایل ها

                  انتخاب چند فایل پشت سرهم برای باز کردن

                انتخاب چند فایل که پشت سرهم نیستند

                  ایجاد سند جدید (الگوی پیش فرض)

                  ایجاد سند جدید (الگوهای دیگر)

                ایجاد یک پوشه (Folder) جدید

                  ذخیره کردن سند بر روی درایو مورد نظر

              استفاده از توابع راهنمای موجود ( استفاده از منوی  Help)

                 نمایش دادن دستیار Microsoft Office

                پنهان سازی دستیار Office

                 بستن سند در واژه پرداز Word

              اعمال تنظیمات


ٌٌWفصل دوم:

عملیات اصلی
 

                                                                        

 

استفاده از حالت Insert    برای وارد کردن متن

     درج پاراگراف جدید

درج کاراکترهای خاص و علامت های ویژه

   استفاده از قابلیت Autocorrect (اصلاح خودکار) برای درج علامت   

    انتخاب داده ها                         

   ویرایش داده ها

استفاده از فرمانهای Redo ,Undo

   نسخه برداری، انتقال و حذف  

    انتقال متن در یک سند یا بین سندهای باز

  حذف کردن یک متن جستجو و جایگزینی                                                                   

                                                                                                        

ٌٌWفصل سوم:                                                                                           

قالب بندی

                                                                                              

                 قالب بندی متن

                  استفاده از قالبهای Bold، Italic و Underline

                استفاده از قالبهای Subscript و Superscript

                تغییر کوچکی و بزرگی حروف در متن (Change Case)

                 بکار بردن رنگهای مختلف در متن

                بکار بردن رنگهای زمینه مختلف برای متن

                کپی نوع قالب بندی از یک قطعه متن به قطعه دیگر (Format Painter)

              بکار بردن سبک نگارش برای یک کلمه، خط و یا پاراگراف

                 اعمال یک سبک نگارش  

                استفاده از خط فاصله گذاری به (Hyphenation) صورت خودکار

                 تنظیم دستی خط فاصله ها

                قرار دادن یا برداشتن علامت خط فاصله خالی یا علامت اتمام خط

                 مرتب سازی متن از چپ، مرکز، راست و به صورت تراز شده

              تورفتگی پاراگراف از چپ، راست، اولین خط یا بعد از آن

                تو رفتگی متن

                 تنظیم فاصله خطوط در یک سند

              اعمال کردن فاصله در بالا و پایین پاراگراف

ٌٌWفصل چهارم:                                                                                                                                                                                                         

قالب بندی

                 گزینه های قالب بندی سند

                  تغییر اندازه صفحه

                 تنظیم موقعیت صفحه

                تغییر حاشیه های کل سند

                درج قطع صفحه

                 حذف قطع صفحه

                 افزودن یا اصلاح متن در سر صفحه و پا صفحه

                 ایجاد یک سر صفحه یا پا صفحه

                 اصلاح یک سر صفحه یا پا صفحه

                  درج فیلد تاریخ که موقع باز شدن سند در هر زمان به طور خودکار به روز شود

                  درج تاریخی که به طور خودکار به روز نمی شود

                 درج شماره صفحه با استفاده از قالب X از Y

                 درج زمان یا تاریخ در یک سر صفحه یا پا صفحه

              درج نام مولف در سر صفحه یا پا صفحه

              درج نام مولف، تاریخ و شماره صفحه در یک سر صفحه یا پا صفحه  

                درج موقعیت فایل

                 شماره گذاری صفحه ها

                 اعمال روی  جدول

                  تصاویر و عکس ها

                  درج نمودار در سند  

                 انتخاب یک شی گرافیکی

 

ٌٌWفصل پنجم:

 

قالب بندی

                 مفاهیم و طرز عملکرد

                 باز کردن و آماده کردن سند اصلی جهت ادغام پستی و درج فیلدهای داده

                ایجاد یک سند اصلی جدید

                 ادغام یک فهرست پستی با یک نامه یا برچسب

 

ٌٌWفصل ششم:   

                                  

قالب بندی

                 غلط گیری سند

                 افزودن یک کلمه به لغت نامه سفارشی

                   پیش نمایش چاپ یک سند

                  آیکن های نوار ابزار

                  چاپ PRINT :

                 چاپ کردن در واژه پرداز Word

 

 

 
     
size="2">    استفاده از توابع راهنمای موجود ( استفاده از منوی  Help)

                 نمایش دادن دستیار Microsoft Office

                پنهان سازی دستیار Office

                 بستن سند در واژه پرداز Word

              اعمال تنظیمات


ٌٌWفصل دوم:

عملیات اصلی
 

                                                                        

 

استفاده از حالت Insert    برای وارد کردن متن

     درج پاراگراف جدید

درج کاراکترهای خاص و علامت های ویژه

   استفاده از قابلیت Autocorrect (اصلاح خودکار) برای درج علامت   

    انتخاب داده ها                         

   ویرایش داده ها

استفاده از فرمانهای Redo ,Undo

   نسخه برداری، انتقال و حذف  

    انتقال متن در یک سند یا بین سندهای باز