فصل دوم :کار با سیستم عامل و مدیریت سیستم عامل

 • بررسي My Computer

 • مرتب کردن پوشه ها و فايلها

 • نمايش پوشه ها و فايل ها به صورت مرتب

 • روش ايجاد  فولدر يا پوشه(Folder)

 • روش تغيير نام فولدر يا پوشه(Folder)

 • روش حذف فولدر يا پوشه( يا هر آيتم دلخواه)

 • انتقال آيتم ها(فولدر و فايل و...)

 •  ميانبر يا Shortcut :

 • بررسيWindows Explorer  

 • شيوه هاي مختلف صدور فرمان Undo

 • روش جستجوي يک آيتم

بررسي  My computer

پوشه اي در صفحه روميزي ويندوز که شامل محتواي درايو هاي منطقي (اعم از هارد ديسک و فلاپي و CD-ROM با شکل مربوطه) و تنظيم هاي کامپيوتر چاپگر و اينترنت مي باشد و تقريبا هر چيزي که در کامپيوتر قرار دارد را نشان مي دهد.

مرتب کردن پوشه ها و فايلها :

ترتيب قرار گرفتن پوشه ها و فايل هاي نمايش داده شده را مي توان تغيير داد. به صورت پيش فرض پوشه ها و فايل ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند.

نمايش پوشه ها و فايل ها به صورت مرتب :

اگر در هر نقطه اي از پوشه ها در جاي خالي راست کليک کنيم  کادري به شکل فوق نمايان مي شود و با رفتن ماوس روي گزينه Arrange Icons By کادري همانند شکل فوق نمايان مي شود.

1) انتخاب  Name  از کادر فوق باعث مي شود  پوشه ها و فايل ها را بر اساس نام به صورت حروف الفبا مرتب مي شوند

2) انتخاب Size Name  از کادر فوق باعث مي شود  پوشه ها و فايل ها را بر اساس ظرفيت يا سايز مرتب مي شوند

3) انتخاب Type  از کادر فوق باعث مي شود  پوشه ها و فايل ها را بر اساس پسوند يا شناسه هايش مرتب مي شوند

4) انتخاب Modified از کادر فوق باعث مي شود پوشه ها و فايل ها را بر اساس آخرين تغييرات  مرتب مي شوند

4) انتخاب Auto Arrange از کادر فوق باعث مي شود پوشه ها و فايل ها در محل خودشان بصورت مرتب قرار گيرند. اگر آيکوني را تغيير محل دهيم آيکون مورد نظر در محل مورد نظر به صورت مرتب
 قرار مي گيرد.

روش ديگر مرتب کردن پوشه ها در داخل پوشه

 اگر داخل پوشه اي مطابق شکل فوق از نوار ابزار از روي ابزار Views گزينه Details را انتخاب کنيم ليست پوشه ها و فايلها به شکل فوق نمايان مي شود.

 

1) اگر Name را در بالاي پنجره کليک شود  پوشه ها و فايل ها را بر اساس حروف الفبا از بالا به پايين مرتب ميشوند کليک مجدد بر روي Name آيکن ها  را به ترتيب نزولي مرتب شوند. ( فلش مقابل Name نشان دهنده مرتب بودن به صورت صعودي و نزولي است)

2) اگر Size را در بالاي پنجره کليک شود  پوشه ها و فايل ها را بر اساس ظرفيت  از بالا به پايين به ترتيب صعودي مرتب ميشوند کليک مجدد بر روي Size آيکن ها  را از بالا به پايين به ترتيب نزولي مرتب شوند. ( فلش مقابل Size نشان دهنده مرتب بودن به صورت صعودي و نزولي است)

4) اگر Date modified را در بالاي پنجره کليک شود  پوشه ها و فايل ها را بر اساس آخرين تغييرات  از قديم به جديد  مرتب ميشوند کليک مجدد بر روي Date modified آيکن ها  را از قديم به جديد به ترتيب نزولي مرتب مي شوند. ( فلش مقابل Date modified نشان دهنده مرتب بودن به صورت صعودي و نزولي است)

روش ايجاد  فولدر يا پوشه( Folder):

روش اول:

1-ابتدا در يک جاي  خالي راست کليک مي کنيم .

2- گزينه new را انتخاب مي کنيم يک پنجره ديگر باز ميشود از قسمت بالاي آن گزينه folder را انتخاب مي کنيم .در اين حالت فولدر ايجاد شده و آماده براي دريافت نام مناسب است

3-  نام مورد نظر فولدر را در قسمت که آبي شده است، تايپ مي کنيم  .

4- کليد Enter را فشار مي دهيم.

روش دوم:(ايجاد در داخل  پوشه)

مانند شکل فوق در پنجره باز شده از نوار عنوان گزينه File را انتخاب مي کنيم در پنجره باز شده گزينه new را انتخاب مي کنيم يک پنجره ديگر باز ميشود از قسمت بالاي آن گزينه folder را انتخاب مي کنيم .در اين حالت فولدر ايجاد شده و آماده براي دريافت نام مناسب است سپس -  نام مورد نظر فولدر را در قسمت که آبي شده است، تايپ کرده و کليد Enter را مي زنيم.

لازم به ذکر است در تمام پوشه ها نمي توان فولدر ايجاد کرد مانند My Computer و...

روش تغيير نام فولدر يا پوشه( Folder):

روش اول:

بروي فولدر انتخابي راست کليک مي کنيم . در کادر محاوره اي باز شده گزينه Rename را انتخاب مي کنيم. در اين حالت فولدر آماده تغيير نام مي باشد

 

روش دوم:(تغيير در داخل پوشه)

فولدر را انتخاب مي کنيم  از نوار عنوان گزينه File را انتخاب مي کنيم در پنجره باز شده گزينه Rename را انتخاب مي کنيم فولدر آماده براي تغيير نام مناسب است سپس -  نام مورد نظر فولدر را در قسمت که آبي شده است، تايپ کرده و کليد Enter را مي زنيم.

روش حذف فولدر يا پوشه( يا هر آيتم دلخواه):

براي حذف يک فولدر نيز روشهاي زير ممکن پذير است.لازم به ذکر است اين عمل باعث مي شود آيتم مورد نظر به  Recycle Binمنتقل يابد.

روش اول:

بعد از انتخاب آيتم مورد نظر کافيست از صفحه کليد، کليد Delete را فشار دهيم.

در اين حالت پنجره زير مبني بر صحت دستور ظاهر مي شود. که براي ادامه روند کليد Yes  انتخاب مي کنيم (يا کليد Enter را مي زنيم)

توضيح:  عمل حذف آيتم با گرفتن کليد Shift و فشردن کليد Delete باعث مي شود آيتم مورد نظر ديگر به سطل زباله منتقل نشود و آيتم مورد نظر به طور کامل حذف مي شود.

 

روش دوم:

بروي آيتم هاي انتخابي راست کليک مي کنيم.در کادر محاوره اي باز شده گزينه  Deleteرا انتخاب مي کنيم در اين حالت پنجره اي مبني بر صحت دستور ظاهر مي شود.که براي ادامه روند کليدYes  انتخاب مي کنيم ( يا کليدEnter رامي زنيم )

روش سوم:

بعد از انتخاب آيتم هاي مورد نظر  از نوار عنوان گزينه File را انتخاب مي کنيم در پنجره باز شده گزينه Delete را انتخاب مي کنيم در اين حالت پنجره اي مبني بر صحت دستور ظاهر مي شود. که براي ادامه روند کليدYes  انتخاب مي کنيم (يا کليدEnter رامي زنيم)

روش چهارم:

بعد از انتخاب آيتم هاي مورد نظر عمل Drag &Drop را روي آيتم به Recycle Bin انجام مي دهيم در اين حالت پنجره اي مبني بر صحت دستور ظاهر مي شود.که براي ادامه روند کليدYes  انتخاب مي کنيم ( يا کليدEnter را    مي زنيم)

کپي برداري از آيتم ها ( فولدر و فايل و...):

براي کپي برداري از آيتمها روشهاي مختلف زير موجود است.البته تمامي روشهاي زير بعد از انتخاب آيتمهاي مورد نظر امکان پذير است.

روش اول: بر روي آيتمهاي انتخابي در مبدا راست کليک مي کنيم تا کادر محاوره اي زير نمايان شود

سپس گزينه Copy  را انتخاب مي کنيم. سپس در محل مقصد ( جايي که آيتمها را مي خواهيم کپي کنيم) راست کليک مي کنيم و  گزينه Paste  را انتخاب مي کنيم.

روش دوم: در محل مبدا بر روي صفحه کليد Ctrl را گرفته کليد C  را فشار مي دهيم. سپس در محل مقصد از صفحه کليد Ctrl را گرفته کليد V  را فشار مي دهيم.

روش سوم: پنجره هاي مبدا و مقصد را با هم در کنار هم باز مي کنيم. سپس عمل Drag & Drop را با کليد سمت چپ به طرف پنجره مقصد انجام مي دهيم بعد از رها کردن کليد ماوس پنجره ايي به شکل زير نمايان مي شود در اين حالت گزينه  Copy Hereرا انتخاب مي کنيم.

 

 

انتقال آيتم ها(فولدر و فايل و...):

براي انتقال آيتمها روشهاي مختلف زير موجود است.البته تمامي روشهاي زير بعد از انتخاب آيتمهاي مورد نظر امکان پذير است.

روش اول:

بر روي آيتمهاي انتخابي در مبدا راست کليک مي کنيم تا کادر محاوره اي زير نمايان شود

سپس گزينه Cut  را انتخاب مي کنيم. سپس در محل مقصد (جايي که آيتمها را مي خواهيم انتقال دهيم ) راست کليک مي کنيم و  گزينه Paste  را انتخاب مي کنيم.

روش دوم:

در محل مبدا بر روي صفحه کليد Ctrl را گرفته کليد X  را فشار مي دهيم. سپس در محل مقصد از صفحه کليد Ctrl را گرفته کليد V  را فشار مي دهيم.

روش سوم:

پنجره هاي مبدا و مقصد را با هم در کنار هم باز مي کنيم. سپس عمل          Drag & Drop را با کليد سمت چپ به طرف پنجره مقصد انجام مي دهيم بعد از رها کردن کليد ماوس پنجره ايي به شکل زير نمايان مي شود در اين حالت گزينه    Move Hereرا انتخاب مي کنيم

ميانبر يا Shortcut : منظور از ايجاد ميانبر ، اينست که آيکوني ايجاد کنيم تا سريعتر و آسانتر به فايل يا فولدر مورد نظر دسترسي پيدا کنيم. با ايجاد يک ميانبر مي توان برنامه اي را سريعتر اجرا کنيم.

روشهاي ايجاد ميانبر

روش اول

در جايي که مي خواهيم ميانبر ايجاد کنيم راست کليک کرده و در کادر محاوره اي باز شده گزينه New سپس گزينه Shortcut را انتخاب مي کنيم

بعد از انتخاب گزينه مورد نظر پنجره ايي به شکل زير نمايان مي شود.

در اين کادر مي توان آدرس و نام فايل يا فولدري که مي خواهيم به آن ميانبر ايجاد کنيم را تايپ مي کنيم در صورتي که آدرس براي ما معلوم نباشد مي توانيم از طريق کليد Brows به فايل يا فولدر مورد نظر دسترسي پيدا کنيم و بعد از اتمام انتخاب آدرس و نام آيتم مورد نظر در کادر فوق به طور اتوماتيک تايپ مي شود. سپس کليد Next را انتخاب مي کنيم و در نهايت کليد Finish را به عنوان اتمام عمليات ايجاد سازي ميانبر فشار مي دهيم.

روش دوم

عمل Drag & Drop با دکمه سمت چپ ماوس از محل مبدا به محل مقصد بعد از انتخاب آيتم مورد نظر انجام مي گيرد. در محل مقصد بعد از رها کردن کليد ماوس پنجره زير نمايان خواهد شد که با انتخاب گزينه Create Shortcut Here آيکن ميانبر ايجاد خواهد شد.

بررسيWindows Explorer  :

برنامه هاي کاربردي ويندوز مانند Power point , Excel ,Word را به ياد مي آوريد. سيستم ويندوز نير داراي يک برنامه کاربردي قدرتمند است. اين برنامه مي تواند کارهاي زير را انجام دهد:

پوشه هاي کامپيوتر را به صورت سلسله مراتبي با زير پوشه ها و فايل هاي هر پوشه نمايش دهد.

عملکرد هاي مختلفي را روي پوشه و فايل ها اعمال کند. مانند نام گذاري مجدد- کپي حذف و انتقال آن ها.

مي توانيد به دو روش Windows Explorer را باز کنيد:

از منوي Windows Explorer – Accessories-All Programs-Start را انتخاب کنيد. يا روي دکمه Start راست کليک کنيد وExplorer را کليک کنيد.

دو قسمت پنجرهWindows Explorer :

پنجره Windows Explorer به دو بخش چپ و راست تقسيم مي شود.

از پنجره سمت چپ براي انتخاب يک پوشه يا گرداننده مخصوص استفاده کنيد. نمي توانيد فايل ها را در پنجره چپ ببينيد.

از پنجره سمت راست براي نمايش پوشه ها و فايل هايي که در گرداننده يا پوشه ي پنجره چپ انتخاب شده اند استفاده کنيد.

در پنجره چپ Windows Explorer مي توانيد دياگرام سلسله مراتبي از فضاي  ذخيره سازي کامپيوترتان را ببينيد.

سطح اول: محيط کاري ويندوز Windows Desktop 

سطح دوم:پوشه هاي سيستم مانند Recycle bin ,My computer  و هر پوشه اي که کاربر در محيط کار ايجاد نموده است.

سطح سوم: پوشه هايي که کار بر در محيط کار ايجاد نموده است.

پنجره سمت راست مشابه کار کردن با My computer به نظر مي آيد.

روي هر درايوي در پنجره ي چپ کليک کنيد تا در پنجره راست پوشه ها و فايل هاي نگه داري شده در آن درايو را ببينيد.

روي هر پوشه اي در پنجره راست دو بار کليک کنيد تا زير پوشه ها و فايل هاي داخل آن را ببينيد.

کاوشگر ويندوز

يک پنجره کاربردي براي نمايش سلسله مراتبي پوشه ها و فايل ها است که اعمال تغيير نام انتقال دادن و حذف کردن را انجام مي دهد.

علامت هاي (+و-) Explorer

اگر در يک پوشه بدون علامت (+و-) باشد، يعني آن پوشه خالي است و يا فقط فايل داخل آن است.

پوشه اي که در کنار آن علامت(+) قرار دارد يعني پوشه هايي داخل آن است و شايد فايلهايي هم باشد. براي باز کردن آن، روي نام پوشه و يا علامت(+) کليک کنيد.

پوشه اي که در کنار آن علامت(-) قراردارد يعني پوشه باز است و زير پوشه ها و فايلهاي داخلي آن روي صفحه نمايش داده مي شود.

براي نمايش فايلها و پوشه ها روي علامت (+) و براي پنهان کردن(جمع کردن) يک پوشه روي علامت (-) کليک کنيد.

شيوه هاي مختلف صدور فرمان Undo

(حذف و بي اثر نمودن آخرين عمل انجام شده در پنجره اي که هنوز فعال است و بسته نشده)

توضيح: عمل Undo يكي از دستورات ويندوز  و برنامه هاي اجرا شونده تحت آ ن ميباشد و بدين صورت عمل ميكند كه آخرين دستور قبلي را لغو ميكند.

1)  صدور دستورUndo ازطريق باز کردن  منوي Edit .

2)  كليك چپ روي ابزار Undo در نوار ابزار.

3)  فشردن كليد تركيبي Ctrl+Z بعد از آخرين عمل.

روش جستجوي يک آيتم

مي توان آيتمي را جستجو کرد. براي جستجو کردن موارد زير را بايد رعايت کرد.

الف) براي آيتمهايي که تعداد حرف آن را  نمي دانيم و نمي دانيم از چه کاراکترهايي استفاده شده است از علامت * استفاده ميکنيم بعنوان مثال اگر بخواهيم آيتمهايي را جستجو کنيم که حرف  اول نام آن A مي باشد و پسوند آن برايمان مجهول است از فرم زير استفاده مي کنيم A*.* .  و يا *.* به مفهوم اينست: تمام فايلها با هر نام و هر پسوند.

ب) براي آيتمهايي که يک کاراکتر آن مجهول است از علامت ؟ استفاده مي کنيم براي مثال براي جستجوي آيتمهايي که حرف دوم آن L و حرف سوم پسوند E مي باشد از فرم ?L*.??E استفاده مي کنيم بديهي است مي توان از علامت * و؟ به صورت ترکيبي استفاده کرد.

براي جستجوي يک آيتم بايد پنجره جستجو را فعال کنيم براي فعال سازي پنجره جستجو به دو روش استفاده مي کنيم . با فشردن کليد Ctrl+F پنجره جستجو نمايان مي شود. روش بعدي نمايش پنجره جستجو از طريق کليد Start و Find مي توان پنجره جستجو را فعال کرد.

در پنجره سمت چپ چهار گزينه که در مقابل آنها چهار کليد سبز رنگ که در داخل آن فلش سفيد رنگ نمايان است.

1)     گزينه Pictures , music, or video براي جستجوي تصوير و آهنگ و فيلم از اين قسمت استفاده مي شود

2)   گزينه Documents (word processing , spreadsheet, etc) براي جستجوي فايلهاي اسناد Word استفاده مي شود.

3)     گزينه All files And Folders. براي جستجوي تمام آيتمها استفاده مي شود.

4)   Computer and People براي جستجوي کامپيوتر و اشخاص که در شبکه وجود دارند از اين گزينه استفاده مي شود.

بعد از انتخاب گزينه مورد نياز (All files and folders) شکل زير نمايان مي شود.

 

در قسمت All or part of the file name: نام آيتم را تايپ مي کنيم در صورتي که نام فايل را ندانيم از روش ياد شده فوق استفاده مي کنيم.

در قسمت A word or phrase in the files: کلمه ايي که در داخل آيتم فوق وجود دارد را تايپ مي کنيم.

( لازم به توضيح است استفاده از اين قسمت باعث کندي عمل جستجو مي شود )

و در قسمت Look in: محل جستجو را انتخاب مي کنيم لازم به ذکر است مي توان آدرس را محدود کرد تا عمل جستجو سريعتر انجام گيرد.

 

 
     
کنيم  .

4- کليد Enter را فشار مي دهيم.

روش دوم:(ايجاد در داخل  پوشه)

مانند شکل فوق در پنجره باز شده از نوار عنوان گزينه File را انتخاب مي کنيم در پنجره باز شده گزينه new را انتخاب مي کنيم يک پنجره ديگر باز ميشود از قسمت بالاي آن گزينه folder را انتخاب مي کنيم .در اين حالت فولدر ايجاد شده و آماده براي دريافت نام مناسب است سپس -  نام مورد نظر فولدر را در قسمت که آبي شده است، تايپ کرده و کليد Enter را مي زنيم.

لازم به ذکر است در تمام پوشه ها نمي توان فولدر ايجاد کرد مانند My Computer و...

روش تغيير نام فولدر يا پوشه( Folder):

روش اول:

بروي فولدر انتخابي راست کليک مي کنيم . در کادر محاوره اي باز شده گزينه Rename را انتخاب مي کنيم. در اين حالت فولدر آماده تغيير نام مي باشد