دوشنبه 7 اسفند 1396 - 10 جمادى الثانية 1439
  برنامه امتحانی
توجه: آزمون مبانی امنیت شبکه در تاریخ 96/11/29 روز یکشنبه و 96/11/30 روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
 

دوره های اختصاصی ویژه حوزه آمار و فناوری اطلاعات  در سال 1396

 
گروه هدف عنوان دوره شغلی اختصاصی مدت ساعت
دوره
 نوع آموزش
(حضوری/ غیر حضوری)
تاریخ آزمون
کارشناسان فن آوری اطلاعات مبانی و مفاهیم مقدماتی ITIL 15 غیرحضوری 96/10/16-17
کارشناسان  فن آوری اطلاعات مفاهیم مقدماتی اینترنت اشیاء 15 غیرحضوری 96/10/23-24
کارشناسان  فن آوری اطلاعات اصول شبکه های کامپیوتری 4 20 غیرحضوری 96/11/1-2
کارشناسان آمار تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها 15 غیرحضوری 96/10/16-17
کارشناسان آمار روشهای رگرسیون 25 غیرحضوری 96/10/23-24
کارشناسان آمار کیفیت داده های آماری 25 غیرحضوری 96/11/1-2 
نوشته شده توسط   معصومه علی محمدی