پنجشنبه 3 اسفند 1396 - 06 جمادى الثانية 1439
  برچسب شده با مدل اطلاعاتی انتقال
مطالب/ راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی                            
      راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت......
چهارشنبه 25 آذر 1394