پنجشنبه 30 فروردين 1397 - 03 شعبان 1439
  برچسب شده با رئیس دانشگاه
صفحات/ اساسنامه شورای فناوری اطلاعات                            
     
يکشنبه 26 دي 1389