پنجشنبه 28 دي 1396 - 30 ربيع الثاني 1439
  برچسب شده با رئیس دانشگاه
صفحات/ اساسنامه شورای فناوری اطلاعات                            
     
يکشنبه 26 دي 1389