دوشنبه 7 اسفند 1396 - 10 جمادى الثانية 1439
  برچسب شده با کارشناسان فناوری
مطالب/ فرم ثبت نام جهت شرکت در همایش کارشناسان IT و HIS                            
      .
چهارشنبه 14 تير 1396
صفحات/ برنامه راهبردي مديريت آمار و فناوري اطلاعات                            
      ..
دوشنبه 17 مهر 1391