مهندس مصطفي شميزي
 

1-  ويندوز XP اين امکان را به شما ميدهد که با چند کليک در برنامه System Restore زمان را به عقب برگردانيد. ويندوز هر روز و بعد از هر اقدام مهمي که انجام ميدهيد، تصويري  از تنظيمات کامپيوتر را در ديسک سخت ذخيره مي کند. البته براي اطمينان از انجام اين كار توسط ويندوز بهتر است در زماني كه كامپيوتر شما بطور كامل و صحيح كار مي كند system restore  را اجرا كرده . اين كار را از مسير زير انجام هيد :
 

Start \ All Programs \ Accessories \ System Tools \ System Restore
 

 و گزينه create a restore point را انتخاب و كليد next را كليك كنيد . در پنجره بعدي يك توضيح حداقل يك كلمه اي تايپ كرده ( دلخواه ) و در انتها كليد create را كليك نماييد .  حال اگر کامپيوتر شما رفتار عجيب و نا خوشايندي از خود نشان داد، System Restore را به حافظه منتقل و آخرين روزي که کامپيوتر شما خوب کار ميکرد را کليک کنيد تا ويندوز از نظر زماني به عقب برگردد و کامپيوتر شما را به تنظيمات آن زمان برگرداند. نحوه اينکار در زير آمده است:

1 - مطابق دستور زير برنامه System Restore را اجرا نماييد . اين كار را از مسير زير انجام هيد :

Start \ All Programs \ Accessories \ System Tools \ System Restore

2- Restore My Computer to an Earlier Time را کليک کنيد .

3- تاريخي را که کامپيوتر شما در آن خوب کار ميکرد را کليك کنيد و سپس Next را کليک کنيد.

4- مطمئن شويد همه فايلهاي باز را ذخيره کرده ايد و سپس Next را کليک کنيد.

نکته: بعد از اينکار کامپيوتر شما به صورت خودکار يکبار ري استارت خواهد شد تا عمليات لازم را انجام دهد.