سه شنبه 1 خرداد 1397 -
  ورود به سیستم

ورود به سيستم

ورود به سيستم با وارد كردن نام كاربري و رمز عبور در صفحه ورودي نرم‌افزار ميسر مي‌‌گردد. رعايت حروف كوچك يا بزرگ در مورد نام كاربري الزامي‌ ‌نبوده اما در مورد كلمه عبور بايد رعايت گردد. پس از دريافت كتبي نام و رمز در اولين فرصت بايد نسبت به تغيير رمز عبور اقدام نماييد[1]. براي رعايت اصول حفاظت اطلاعات به نكات زير توجه نماييد:

كلمه عبور را حتي المقدور طولاني انتخاب نماييد.
پيشنهاد مي‌‌گردد در تواترهايي كمتر از يك ماه گزينه عبور تغيير يابد.

كليه كساني كه به هر نحو ممكن است با سيستم در ارتباط باشند داراي كد كاربري مستقل ‌‌باشند. همچنين سيستم به نحوي طراحي شده است كه به اشتراك گذاري كد كاربري و رمز عبور در هيچ حالتي مورد نياز نيست. در صورتي كه نياز به اشتراك‌گذاري اطلاعات و يا ارجاع مسئوليتي به ساير افراد باشد، مراتب را به مدير سيستم سازمان خود اطلاع دهيد.

از يادداشت كردن رمز عبور خود خودداري نموده و با كوچكترين ترديدي رمز عبور خود را تغيير دهيد.

در صورتي كه رمز عبور خود را فراموش نموديد مراتب را به مدير سيستم اطلاع داده و رمز عبور جديد دريافت نماييد.