Access

آموزشPower Point

آموزش Excel

آموزش windows

آموزش word

 

 

استفاده از برنامه کاربرد
Microsoft Word

                                                                                         

         ٌٌWفصل سوم:                                   

                                                      

قالب بندی

 

                                                                                                                                 

  قالب بندی متن

  استفاده از قالبهای Bold، Italic و Underline

  استفاده از قالبهای Subscript و Superscript

  تغییر کوچکی و بزرگی حروف در متن (Change Case)

  بکار بردن رنگهای مختلف در متن

  کپی نوع قالب بندی از یک قطعه متن به قطعه دیگر (Format Painter)

  بکار بردن سبک نگارش برای یک کلمه، خط و یا پاراگراف

اعمال یک سبک نگارش

  استفاده از خط فاصله گذاری به (Hyphenation) صورت خودکار

  تنظیم دستی خط فاصله ها

  قرار دادن یا برداشتن علامت خط فاصله خالی یا علامت اتمام خط

  مرتب سازی متن از چپ، مرکز، راست و به صورت تراز شده

   تورفتگی پاراگراف از چپ، راست، اولین خط یا بعد از آن

  تو رفتگی متن

   تنظیم فاصله خطوط در یک سند

  اعمال کردن فاصله در بالا و پایین پاراگراف

 

                        

 

قالب بندی متن

با قالب بندی می توان نوع فونت را در هر نقطه از سند یا قسمتی که انتخاب نموده اید، تغییر دهید. این ویژگی باعث می شود متن داخل سند با سبک و ظاهری متفاوت نمایش داده شود.

تغییر ظاهر متن : اندازه فونت و انواع فونت

متن انتخاب شده برای عوض کردن فونت می تواند یک کلمه، یک جمله یا یک پاراگراف باشد.

 

متن انتخاب شده برای عوض کردن فونت می تواند یک کلمه، یک جمله یا یک پاراگراف باشد.

یک راه حل سریع برای تغییر اندازه فونت وجود دارد، اینکه از نوار ابزار Formatting استفاده شود (شکل روبرو) یا از منوی Format فرمان Font را انتخاب کرده تا کادر محاوره ای Font ظاهر شود.

Font : نمای کلی مجموعه کاراکترها مشخص می کند.

Font Style : در مورد کاراکترها تصمیم می گیرد که Bold یا Italic یا زیر خط دار (Underline) باشد.

Size : با این فرمان، اندازه کاراکترها مشخص می شود.

Underline : با این فرمان تعیین می کنید که هیچ خطی زیر کلمات نباشد، یا یک خط تنها، یک خط دوبل، و یا خطوط متفاوت دیگر زیر کلمه ها قرار گیرد.

Color : رنگ متن را به همان شکلی که در صفحه نمایش داده شده، نشان می دهد.

 

Strikethrough : خطی است که روی کاراکترهای انتخاب شده کشیده می شود.

Double Strikethrough : دو تا خط کنار هم روی کاراکترهای انتخاب شده کشیده می شود.

Superscript : متن را نسبت به جای معمول خودش کمی بالاتر می نویسد.

 

Subscript : متن را نسبت به جای معمول خودش کمی پایین تر می نویسد.

Shadow : سایه ای را کنار متن ایجاد می کند.

Outline : مرزهای درونی و بیرونی هر کاراکتر را نشان می دهد.

Emboss : به نظر می رسد که متن از صفحه بالا آمده  به صورت برجسته نمایش
 داده می شود.

Engrave : به نظر می رسد که متن در صفحه حک شده و یا داخل آن فرو رفته باشد.

Small caps : متن انتخاب شده به صورت حروف کوچک قالب بندی می شود.

All caps : کل متن به قالب حروف بزرگ در می آید.

Hidden : کاراکتر در صفحه پنهان می شود.

Preview :  ظاهر فونت را قبل از اعمال آن در صفحه نمایش نشان می دهد.

استفاده از قالبهای Bold، Italic و Underline

متن مورد نظر را به حالت انتخاب در آورید. روی آیکن Bold یا Italic و یا Underline در نوار ابزار Formatting کلیک کنید. برای اینکه متن دوباره از این حالتها خارج شود دوباره روی همان قالب کلیک کنید.

         برای تغییر دادن نمونه های خط زیرین در Underline در کنار همان جعبه کوچک فلش رو به پایین کلیک کنید تا فهرست بازشو از این گزینه نمایش داده شود. سپس گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

استفاده از قالبهای Subscript و Superscript

متن مورد نظر را انتخاب کنید. از منوی Format فرمان Font را انتخاب می کنیم تا کادر محاوره ای Font ظاهر شود. در قسمت Effect فرمان Subscript یا Superscript را بنا به عملی که قرار است انجام دهیم، انتخاب می کنیم.

در Subscript متن از جای معمولی خودش کمی پایین تر نوشته می شود.

غلط                             درست

H2O                          H2O

در Superscript متن از جای معمولی خودش کمی بالاتر نوشته می شود.

غلط                             درست

E=MC2                  E=MC2

تغییر کوچکی و بزرگی حروف در متن (Change Case)

متن مورد نظر را انتخاب کنید. از منوی Format فرمان Change Case را انتخاب کنید. از کادر محاوره ای ظاهر شده حالت مورد نظر را انتخاب و Ok را بزنید. با کلیک بر روی علامت سوال در بالا و سمت راست همین کادر محاوره ای می توانید راهنمایی های مربوط به گزینه درون کادر را بگیرید.

بکار بردن رنگهای مختلف در متن

          متن مورد نظر را انتخاب کنید. روی فلش روبه پایین مربوط به آیکن Font Color کلیک کرده تا کادر محاوره ای روبرو نشان داده شود. سپس رنگی را که می خواهید انتخاب کرده و کلیک کنید.

بکار بردن رنگهای زمینه مختلف برای متن

متن مورد نظر را انتخاب کنید. از منوی Format فرمان Border and Shading را انتخاب کنید. سپس از کادر محاوره ای برگه Shading را انتخاب و روی رنگ مورد نظر رفته و Ok بزنید.

کپی نوع قالب بندی از یک قطعه متن به قطعه دیگر (Format Painter)

              متنی را که قبلا قالب بندی کرده اید، انتخاب نمایید.

           روی آیکن   format pointer   کلیک کنید. اکنون مشاهده خواهید کرد که
اشاره گر ماوس به شکل یک برس کوچک نقاشی در خواهد آمد.

              متنی را که می خواهید قالب مورد نظر به آن انتقال یابد انتخاب کنید.

                هنگامی که دکمه ماوس را رها کنید می بینید که قالب بندی موجود در متن انتخاب شده اولی بر روی این متن اعمال می شود.

 

بکار بردن سبک نگارش برای یک کلمه، خط و یا پاراگراف

یک سری از قالب های گروهی از پاراگراف ها و کاراکترها است که به عنوان یک سبک نگارش آنرا تعریف می کنیم و می خواهیم در کل متن از آن استفاده شود. آنرا در برگه ثبت سبک های نگارش ذخیره می کنیم. و برای صرفه جوی در زمان برای قالب بندی سندهایی که دارای سبک یکسان
می باشد از آن استفاده می کنیم.

اعمال یک سبک نگارش
         متن مورد نظر را انتخاب کرده روی فلش رو به پایین در سمت راست کادر
Style کلیک کنید. کادر Style list تمام سبک های نگارش کلمه را که می تواند در سند اعمال شود نشان می دهد. حال اگر یکی از سندها را انتخاب کنید، آن سبک روی آن متن اعمال می شود.

استفاده از خط فاصله گذاری به (Hyphenation) صورت خودکار

           از منوی   Tools فرمان Language را انتخاب کنید.

   از زیر منوی نمایش داده شده فرمان Hyphenation                  را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

            برای اینکه در متن خط فاصله به صورت خودکار گذاشته شود کادر انتخابی automatically hyphenate document     کلیک کنید.

در این کادر می توانید با کم و زیاد کردن اندازه در Hyphenation zone        فاصله متن نسبت به سمت راست صفحه را تنظیم کنید.

 

                                      

               

تنظیم دستی خط فاصله ها

از منوی Tools فرمان Hyphenation را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود. روی دکمه Manual کلیک کنید تا کادر محاوره ای دیگری به شکل روبرو باز شود. سپس مابین کلمه ها فاصله است که در صورت دلخواه شخص با فشردن Yes فاصله گذاری می شود.

 

قرار دادن یا برداشتن علامت خط فاصله خالی یا علامت اتمام خط

کلید Shift+Enter را فشار دهید. برای نمایش دادن کاراکتر اتمام خط روی آیکن Show/Hide کلیک نمایید. برای برداشتن علامت خط فاصله یا اتمام خط دوباره Show/Hide را انتخاب کنید.

مرتب سازی متن از چپ، مرکز، راست و به صورت تراز شده

بیشتر اوقات برای تنظیم متن نسبت به حاشیه های صفحه از طریق
مرتب سازی می توانیم متن مان را جلوه دهیم. در متن های اداری که از چپ به راست تنظیم می شود یا تیتر و عنوان صفحات که از مرکز چیده می شود و یا در روزنامه که متن ممکن است از هر طرفی چیده شده باشد.

برای مرتب کردن متن مورد نظر مکان نما را در ابتدای آن متن قرار
 می دهیم. آیکن
Alignment در نوار ابزار Formatting را انتخاب کنید.

Justify : با گسترده یا فشرده کردن فاصله بین کلمات متن را از حاشیه یکسان تنظیم می کند.

Align Right : متن را از سمت راست حاشیه مرتب می کند.

Center : متن را در وسط صفحه مرتب می کند.

Align Left : متن را از سمت چپ حاشیه مرتب می کند.

 

 

تورفتگی پاراگراف از چپ، راست، اولین خط یا بعد از آن

برای انجام سریع تو رفتگی می توانید از Increase Indent و یا Decrease Indent که در نوار ابزار بالای صفحه قرار دارد استفاده کنید.

تو رفتگی متن

        پاراگر اف مورد نظر را انتخاب کنید یا مکان نما را داخل پاراگرافی که می خواهید تو رفته شود قرار دهید.    

           از منوی format t فرمان Paragraph را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود    

          برگه   Indents and Spacing را انتخاب کنید. سپس می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.            

 

Left : اگر یک عدد مثبت را وارد کنید، پاراگراف از سمت راست حاشیه چپ مرتب می شود. اگر یک عدد منفی وارد کنید، پاراگراف از سمت چپ حاشیه چپ مرتب می شود.

Right : اگر یک عدد مثبت را وارد کنید، پاراگراف از سمت چپ حاشیه راست مرتب می شود. اگر یک عدد منفی وارد کنید، پاراگراف از سمت راست حاشیه راست مرتب می شود.

Special : تعیین می کند که تو رفتگی از نوع خط اول صورت گیرد یا به صورت معلق باشد.

None : تو رفتگی ایجاد نمی کند.

First line : فقط خط اول پاراگراف را تو رفتگی می دهد.

Hanging : یک تو رفتگی معلق انجام می دهد.

By : فاصله تو رفتگی را از کادر مشخص می کند. برای کم کردن یا زیاد کردن مقدار آن برحسب دهم اینچ، از فلش های رو به بالا یا پایین استفاده نمایید.

تنظیم فاصله خطوط در یک سند

                             مکان نما را در جایی که می خواهید متن با فاصله های جدید درج شود قرار دهید.              

                            از منوی Format فرمان Paragraph را کلیک کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

                     روی فلش رو به پایین سمت چپ کادر  line spacing کلیک کنید.

 

Single : حالت پیش فرض تنظیمات است و مشخص می کند که یک خط فاصله بین خطوط باشد.

1.5 Line : مشخص می کند که به اندازه 5/1 برابر خط، بین خطوط فاصله باشد.

Double : مشخص می کند که به اندازه دو برابر خط، بین خطوط فاصله باشد.

At least : نشانگر حداقل فاصله بین خطوط می باشد.

Exactly : یک مقدار ثابت را به عنوان فاصله، بین خطوط در نظر می گیرد.

Multiple : در کادر At فاصله خطوطی که مورد نظر است را تایپ یا انتخاب کنید.

At : میزان فاصله بین خطوط پاراگراف را بر حسب خطوط یا نقطه تعیین
می کند.

اعمال کردن فاصله در بالا و پایین پاراگراف

                                      مکان نما را در درون پاراگرافی که می خواهید فاصله خطوط آن تغییر یابد، قرار دهید.

                                       اگر می خواهید فاصله خطوط را در چند پاراگراف تغییر دهید، آنها را انتخاب کنید.

                              از منوی  format فرمان Paragraph را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای آن باز شود.

                               از قسمت spacing  بر حسب نیاز، فاصله گذاری را در Before و After تنظیم کنید

روی دکمه ok کلیک کنید