جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
  برنامه هاي مديريت آمار وفناوري اطلاعات دانشگاه در سال 92-91

- برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری

- خرید تجهیزات مورد نیاز واحدها در جهت برنامه پزشک خانواده

- ایجاد خطوط ADSL در واحدهای وابسته به دانشگاه برای راه اندازی برنامه پزشک خانواده

-راه اندازی فاز اول سامانه پرونده الکترونیکی (سپاس)(ارسال اطلاعات از بیمارستانهای تابعه دانشگاه به سامانه )

- راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی

- بررسی و تهیه RFP سیستم تجمیع حضور و غیاب پرسنلی و استعلام

- تکمیل سیستم آموزشی پرسنل

- راه اندازی سیستم صدور کارت الکترونیکی سلامت

- گسترش و تجهیز مراکز درمانی جهت اتصال به شبکه اینترنتی پرونده سلامت ایرانیان

- مشاوره وراهنمائي در راه اندازي وب سايت هاي واحدهاي تابعه(قابل مشاهده در سايت اختصاصي مديريت آمار وفن آوري اطلاعات)

- مشاوره راهنمائي در راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري واحد تابعه

- ارتقا سخت افزاري سرورهاي شبكه سراسري دانشگاه

- تجهیز کلیه خوابگاههای دانشجویی به سیستم Wireless و ارتباط با شبکه دانشگاه

- صدور مجوز خرید سرور جهت تجهیز اتوماسیون اداری

- راه اندازی اتوماسیون مراکز تابعه

- همکاری در راستای تحقق اهداف کمیته تحول اداری

- راه اندازی سرورهای مجازی

- افزايش پهناي باند خطوط VPN واحدهاي تابعه

- طراحی و افزایش تعداد زیر پورتال ها دانشگاه علوم پزشکی تبریز

- تدوين برنامه استراتژيك (قابل مشاهده در سايت اختصاصي مديريت آمار وفن آوري اطلاعات)

- ارتقا نسخ نرم افزاري و امكانات اتوماسيون اداري

- تكميل اطلاعات در پورتال مردم(شبكه دولت الكترونيك)