برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات managment of statistics and information technology

فهرست اصلی

فهرست فرایندها

 فهرست فرایندها

فرايند برگزاري دوره هاي آموزشي

فرايند بررسي درخواستهاي واحدهاي تابعه در زمينه فن آوري اطلاعات  

فرايند خريد تجهيزات  فن آوري اطلاعات  واحدهاي تابعه

فرايند گردش مكاتبات اداري         

فرايند نظارت فن آوري اطلاعات           

فرايند چاپ و طراحي پوستر            

فرايند اشتراك اينترنت درWAN* دانشگاه

فرايند سرويس دهي اينترنت به كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

فرايند ارائه خط اشتراك اينترنت به كاربران          

فرايند تدوين وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز       

فرايند تعيين سايت اختصاصي واحدهاي تابعه در وب سايت دانشگاه  

فرايند آموزش ، نظارت و هماهنگي وب سايت دانشگاه

فرايند  نگهداري شبكه اصلي دانشگاه

فرايند راه اندازي و رفع اشكال رايانه هاي شبكه

فرایند پیاده سازی ثبت الکترونیکی پرونده بیمار در یک بیمارستان

فرايند جمع آوري و ارسال فرمهاي آماري از بيمارستانها    

فرايند جمع آوري و ارسال فرمهاي آماري از معاونت بهداشتي        

فرايند جمع آوري و ارسال فرمهاي آماري از معاونت آموزشي ودانشجويي   

فرايند تهيه گزارشات آماري سالانه                

فرايند جمع آوري اطلاعات تسهيلات بهداشتي درماني    

فرايند جمع آوري اطلاعات بيمارستاني در نرم افزار ADS9