برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات managment of statistics and information technology

فهرست اصلی

کمیته سخت افزار
• راهنمایی کاربران در خصوص تجهیزات سخت‌افزاری و مدل‌ها و ویژگی‌های آنان
• راهنمایی کاربران در خصوص پی‌گیری عیوب تجهیزات سخت‌افزاری
• مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت‌افزاری
• نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاه‌ها
• ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه‌ای داخلی و یا خارج به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزارهای پایه ای و به کارگیری آن‌ها در صورت نیاز
• تهیه دستورالعمل‌های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری