برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات managment of statistics and information technology

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : مدیریت
اسامـی افــــراد : آقای دکتر پیمان رضایی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33364032 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه نرم افزار قسمت یا واحـد : رییس گروه نرم افزار
اسامـی افــــراد : آقای مهندس مصطفی شمیزی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771002 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه نرم افزار قسمت یا واحـد : مدیر وب سایت
اسامـی افــــراد : خانم مهندس یعقوب دوست شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33364034 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : وب سایت قسمت یا واحـد : مدیر وب و متریک
اسامـی افــــراد : خانم مهندس بایرام زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771010 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه نرم افزار قسمت یا واحـد : ویدیو کنفرانس
اسامـی افــــراد : خانم الناز خوشزبان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771020 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : سخت افزار قسمت یا واحـد : مجوز سخت افزار
اسامـی افــــراد : آقای امیر اکبری لایق شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771005 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور اداری قسمت یا واحـد : مسئول امور اداری
اسامـی افــــراد : آقای عسگر محمودی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771013 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اداره آمار قسمت یا واحـد : کارشناس مسئول آمار
اسامـی افــــراد : خانم زینب صنم نو شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771016 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : اکانت و ایمیل قسمت یا واحـد : اکانت وایمیل
اسامـی افــــراد : خانم مهندس سویل صدرالدینی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771015 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت قسمت یا واحـد : معاون
اسامـی افــــراد : آقای مهندس ناصر آسمانی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31771000 شمــاره فـکـس :