شنبه 30 تير 1397 - 07 ذو القعدة 1439
 
 
     

قراردادها

97/04/12 DOC PDF قرارداد پشتیبانی سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان   ::       
97/04/10

 DOC

 PDF

       ::    قرارداد پشتیبانی PACS

97/04/10

DOC  PDF (PACSقرارداد نصب و راه اندازی     ::       

 93/12/03

DOC

PDF 

    ::   نمونه قرارداد پشتیبانی نگهداری شبکه های کامپیوتری

97/04/10

DOC

PDF

    ::    نمونه قرارداد استقرار برنامه جامع بيمارستاني  (HIS)

97/04/10

  DOC

PDF 

    ::   نمونه قرارداد پشتيباني برنامه جامع بيمارستاني فرمت وزارتی (HIS) 

96/11/10 DOC PDF        ::   نمونه قرارداد پشتيباني برنامه جامع بيمارستاني  فرمت دانشگاهی (HIS) 

97/04/10

DOC

PDF

    ::  نمونه قرارداد خرید ونصب نرم افزار

97/04/10 DOC PDF        ::  نمونه  قرارداد پشتیبانی کلیک ویو      
 
 
     

بخشنامه ها

95/10/29   PDF :: گواهی  ارزیابی عملکرد برنامه HIS سال 1395 شرکتهای طراح HIS
94/09/25     PDF  ::  راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت
 93/10/21

  XLSX

PDF

 :: جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری ، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه

93/09/05  

PDF

::رتبه بندی شرکت های مجری HIS

   

PDF

::حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعاتی بیمارستانی (HIS)(ابلاغیه وزارت )

 93/06/24

 DOC

 PDF

  ::آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 PDF

 ::بخشنامه نحوه تهیه صورتحساب متحدالشکل توسط سیستم های اطلاعات بیمارستانی (نگارش 2)

88/04/24

DOC

PDF

  ::شرایط کلی استاندارد وب سایتهای دانشگاه

88/06/10

DOC

PDF

  ::رتبه بندی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 
 
     

  فرم ها

 95/06/25 DOC  PDF :: جدول ارزیابی ماهانه عملکرد HIS و LIS و PACS و سپاس 
 95/02/22   PDF       فرم دریافت توکن :: 
94/04/09

 DOC

PDF 

:: گواهی سوابق خدمت (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

94/04/09

DOC

PDF 

:: فرم رزومه کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

94/04/09

DOC

PDF 

:: فرم امتیازبندی همکاران فن آوری اطلاعات (مربوط به ابلاغ همکاران IT)

88/04/24

DOC

PDF

::فرم آمار سخت افزاری ونرم افزاری واحدهای مربوطه

 95/05/01 DOC    فرم جدید اطلاعات سخت افزاری ::   

92/12/20

 DOC

PDF

::جدول درخواست صدور مجوز خريد

95/08/12    XLS  فرم مشخصات نرم  افزارهای آزمایشگاهی:: 
 
 
     

  چک لیست ها

04/06/96    Doc ::  چک لیست ارزیابی قراردادهای برنامه HIS
96/11/01  

 xlsx

::چک لیست ارزشیابی سال 96

88/04/24

DOC

PDF

::چك ليست روزانه شبكه هاي كامپيوتري 

 
 
 تاریخ آخرین ویرایش     دستورالعملها
    PDF :: راهنمای استفاده از سرویس استعلام هویت واستعلام بیمه های درمانی کل کشور
    PDF :: راهنمای تبادل داده با سپاس (نسخ دارویی داروخانه )
    PDF :: راهنمای تبادل داده با سپاس (داده پیام تجویزگر دارو)
95/07/14  xls    :: کدینگ جدید بخشهای بیمارستانی
95/09/29    PDF :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.1
95/09/29     PDF  :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.2
95/09/29    PDF :: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت داده ﭘﯿﺎم ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع نگارش 4.3
 95/10/01  xls    ::  کدهای پیوند جهت الحاق به کدهای ارزش نسبی
 95/01/30  xls    :: آخرین ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت(rvu2)
 94/02/19       Xls    :: کتاب ارزش نسبی نسخه دوم

 93/01/18

  PDF  :: دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک

 93/01/18

  PDF  :: دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیئت علمی

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکردپزشک متخصص

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد بخش های تشخیصی و درمانی

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد واحدهای پشتیبانی

 93/01/18

  PDF  ::نحوه محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد فرد در بخش های تشخیصی و درمانی

 93/01/18

  PDF  :: نحوه محاسبه امتیاز خدمت در بخش های تشخیصی و درمانی
 

DOC

PDF 

 ::آیین نامه پرداخت 2 کای پزشکان تمام وقت درمانی و هیئت علمی

 93/12/24

DOC

PDF 

 :: آموزش - تعاریف هزینه ها در روکش اسناد بیمارستانی

 93/10/21

  XLSX

PDF

 :: جدول کلی اعمال فرانشیز بیماران بستری ، سرپایی و تحت نظر در مراکز دانشگاه

   

PDF

:: راهنمای گام به گام استفاده از داشبوردهای اطلاعاتی مبتنی بر سپاس

93/08/11

DOC

PDF

::کدینگ ارزش نسبی گلوبال جدید

93/07/10  

PDF

::کدینگ ارزش نسبی خدمات سلامت

93/07/10  

PDF

::ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1393

 
 
 تاریخ آخرین ویرایش     شیوه نامه ها

96/11/11

 DOC

PDF  ::    شیوه نامه توسعه پورتال جامع دانشگاه

96/11/11

 DOC

 PDF   ::   شیوه نامه اجرایی نرم افزار HIS

 94/01/27

 DOC

 PDF  ::    شیوه نامه تفاهم نامه مدیریتی
93/12/03 DOC PDF  ::    تفاهم نامه فناوری اطلاعات
96/11/18   PDF  ::    شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه سپاس و نکات آموزشی مربوطه
 
 
 تاریخ آخرین ویرایش     سایر

 94/01/27

 DOC

PDF  :: آدرس مراکز جراحی محدود

 94/01/27

 DOC

 PDF  :: آدرس موسسات خصوصی 1

 94/01/27

 DOC

 PDF  :: آدرس موسسات خصوصی 2
94/01/27  DOC  PDF :: مراکز موسسات عمومی غیردولتی استان 92
  Doc PDF :: خود ارزیابی و امتیاز بندی شركت كنندگان در استعلام