سه شنبه 1 خرداد 1397 -
 
امروز : 0
ديروز : 282
ماه : 0
 
  فهرست فرایندها
 فهرست فرایندها

فرايند برگزاري دوره هاي آموزشي

فرايند بررسي درخواستهاي واحدهاي تابعه در زمينه فن آوري اطلاعات  

فرايند خريد تجهيزات  فن آوري اطلاعات  واحدهاي تابعه

فرايند گردش مكاتبات اداري         

فرايند نظارت فن آوري اطلاعات           

فرايند چاپ و طراحي پوستر            

فرايند اشتراك اينترنت درWAN* دانشگاه

فرايند سرويس دهي اينترنت به كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

فرايند ارائه خط اشتراك اينترنت به كاربران          

فرايند تدوين وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز       

فرايند تعيين سايت اختصاصي واحدهاي تابعه در وب سايت دانشگاه  

فرايند آموزش ، نظارت و هماهنگي وب سايت دانشگاه

فرايند  نگهداري شبكه اصلي دانشگاه

فرايند راه اندازي و رفع اشكال رايانه هاي شبكه

فرایند پیاده سازی ثبت الکترونیکی پرونده بیمار در یک بیمارستان

فرايند جمع آوري و ارسال فرمهاي آماري از بيمارستانها    

فرايند جمع آوري و ارسال فرمهاي آماري از معاونت بهداشتي        

فرايند جمع آوري و ارسال فرمهاي آماري از معاونت آموزشي ودانشجويي   

فرايند تهيه گزارشات آماري سالانه                

فرايند جمع آوري اطلاعات تسهيلات بهداشتي درماني    

فرايند جمع آوري اطلاعات بيمارستاني در نرم افزار ADS9